News Ticker

การขอสินเชื่อ เรื่องน่ารู้ก่อนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

การขอสินเชื่อ

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่นๆทุกรูปแบบ นอกจากการใช้เงินทุนของตนเองที่มีอยู่แล้ว แหล่งเงินทุนของนักธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นสิ่งที่นักลงทุนถือปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่การจะขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งนักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดเสียก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน

การขอสินเชื่อ เรื่องน่ารู้ก่อนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การขอสินเชื่อหรือกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด โดยทั่วไปผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติหลักๆ 2 ข้อ ดังนี้

1. การมีเครดิตที่ดี

คุณลักษณะของการมีเครดิตที่ดี คือการมีวินัยในการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ถึงการรักษาสัญญาในการชำระสินเชื่อ ว่ามีความสามารถชำระหนี้ได้ตรงเวลาหรือไม่อย่างไร เมื่อมีปัญหาการเงินช่วงใดช่วงหนึ่ง มีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหา ประวัติเครดิตเหล่านี้ตรวจสอบได้จากรายงานเครดิตบูโร

2. เป็นผู้มีรายได้สม่ำเสมอ

การมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ หมายถึง ความสามารถของผู้ขอสินเชื่อที่จะสามารถชำระสินเชื่อได้ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่มีรายได้ประจำหรือเป็นพนักงานรับเงินเดือนทั่วไปได้เปรียบมากในการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ และการมีรายได้อย่างสม่ำเสมอยังแสดงถึงความมั่นคงของรายได้ที่จะนำไปชำระหนี้ในอนาคตได้ด้วย

ขั้นตอนการเตรียมขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงิน

1. เปิดบัญชีเงินฝาก

การเปิดบัญชีเงินฝาก ถือเป็นหลักฐานทางการเงินที่สามารถตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของบุคคลได้ในเบื้องต้น หากบริหารการเงินโดยมียอดฝากถอนเพื่อเป็นการเดินบัญชีอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการสร้างเครดิตทางการเงินได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการมีเงินคงค้างในบัญชีเป็นเวลานานๆ

2. สมัครบัตรเครดิต

การมีบัตรเครดิตและสามารถรับผิดชอบภาระหนี้ได้ เป็นประวัติการเงินที่ดีอย่างหนึ่ง สิ่งสำคัญคือต้องการระเบียบวินัยในการใช้บัตรเครดิต เพราะนอกจากสร้างเครดิตบ่งบอกความสามารถในการชำระหนี้ได้แล้ว ยังเสี่ยงต่อการเป็นหนี้ที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงๆและยังเสี่ยงต่อความไม่น่าเชื่อถือได้ หากประวัติการชำระสินเชื่อไม่ดีพอ

3. ซื้อสินค้าผ่อนส่ง

การสร้างเครดิตที่ดี ทำได้หลายรูปแบบ เช่น การผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นรายงวด ผ่อนรถยนต์ ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผ่อนชำระตรงเวลาและเต็มจำนวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างเครดิตที่ดีหรือทำให้มีประวัติทางการเงิน

การขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากศึกษารายละเอียดและขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองแล้ว รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละสถาบันการเงินมีข้อแตกต่างกัน ดังนั้น หากต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ควรเลือกศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆประกอบด้วย เพื่อให้มีปัญหาในการขอสินเชื่อน้อยที่สุด

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts