News Ticker

9 เรื่องน่ารู้ การจดสิทธิเก็บกิน

การจดสิทธิเก็บกิน

เรื่องของการจดสิทธิเก็บกิน คือสิทธิที่จะเข้าครอบครองใช้และถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น โดยจะเสียค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่เสียก็ได้ และเมื่อจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแล้วเจ้าของที่ดินเป็นอันหมดสิทธิที่จะให้เช่าที่ดินแปลงนั้นโดยปริยาย โดยสิทธิการให้เช่าจะตกเป็นของผู้ทรงสิทธิเก็บกินภายในระยะเวลาแห่งการเป็นผู้ทรงสิทธินั้น

9 เรื่องน่ารู้ สิทธิเก็บกินกับการลงทุนในบ้านและที่ดิน

สิทธิจากการเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินที่นักลงทุนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการลงทุน นอกจากทำได้หลากหลายรูปแบบ การศึกษาข้อมูลต่างๆยังเอื้อให้นักลงทุนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ดังนี้

1. การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน นักลงทุนอาจทำได้ทั้งในลักษณะจัดกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด หรือจดเฉพาะส่วนก็ได้ เมื่อจดสิทธิทำกินแล้วยังผลให้เจ้าของที่ดินหมดสิทธิที่จะให้เช่าที่ดินแปลงนั้น หากมีการให้เช่าที่ดินแปลงนั้นต้องทำสัญญาจดทะเบียนระหว่างผู้ทรงสิทธิเก็บกินกับผู้เช่า โดยไม่จำเป็นจะต้องได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน

2. นักลงทุนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ธุรกรรมของสิทธิทำกินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสิทธิทำกิน การแก้ไขเงื่อนไขสิทธิ รวมถึงการยกเลิกสิทธิเก็บกิน จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินทุกครั้งจึงจะมีผลตามกฎหมาย

3. กรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองให้ที่ดินแก่ผู้เยาว์ พร้อมทั้งขอจดทะเบียนสิทธิเก็บกินในที่ดินดังกล่าวในคราวเดียวกัน เนื่องจากเป็นการให้โดยมีเงื่อนไขและมีค่าภาระติดพันจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

4. บ้านที่ปลูกอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินนั้น ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขอจดทะเบียนสิทธิเก็บกินเฉพาะบ้านได้

5. การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินควรเลี่ยงจดทะเบียนเป็นระยะยาวๆแต่ควรจดให้เป็นช่วงสั้นๆและต่อเป็นคราวๆไป หรืออาจดทะเบียนแบบยกเลิกได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้

6. เมื่อลูกเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินแล้ว สัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆต้องทำในชื่อลูกในฐานะผู้ให้เช่าและในฐานะผู้ให้บริการ หากลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถดำเนินการแทนลูก คือลงนามแทนลูกหรือให้บริการแทนลูกได้ แต่การทำสัญญาทุกครั้งต้องระบุลูกเป็นผู้ให้เช่าและให้บริการ

7. สิทธิเก็บกินสามารถจดให้แก่ใครก็ได้ตามต้องการ แต่เพื่อความปลอดภัยควรจดสิทธิเก็บกินให้กับญาติพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นสำคัญ

8. ควรเน้นจดทะเบียนสิทธิเก็บกินเฉพาะแบบไม่มีค่าตอบแทน เพราะการจดสิทธิเก็บกินลักษณะนี้เสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเพียงไม่ถึง 100 บาทเท่านั้น

9. การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้กับภรรยาที่จดทะเบียนตามกฎหมาย จะไม่ช่วยประหยัดภาษีได้เนื่องจากเงินได้ค่าเช่าของภรรยาตามประมวลรัษฎากรถือเป็นเงินได้ที่ต้องนำมารวมยื่นภาษีร่วมกับสามี

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิเก็บกินเป็นเรื่องน่ารู้สำหรับนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะนอกจากนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแล้ว ยังป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องสิทธิเก็บกินในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วย

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts