News Ticker

การประเมินราคา – เคล็ดลับทำเงินจากการลงทุนบ้านและที่ดิน

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกคน มีเป้าหมายสำคัญในการลงทุนบ้านและที่ดินอยู่ที่การสร้างกำไรหรือการได้รับผลตอบแทนจากการขายเมื่อสิ้นสุดการถือครอง คนทั่วไปมักเข้าใจผิดและคิดว่าความสำเร็จในการลงทุนบ้านและที่ดินเกิดขึ้นหลังจากการขาย เชื่อหรือไม่ว่า เคล็ดลับทำเงินจากการลงทุนบ้านและที่ดิน เกิดขึ้นในช่วงเวลาซื้อไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากการขายแต่อย่างใด

เคล็ดลับทำเงิน – จากการลงทุนบ้านและที่ดิน

สำหรับการลงทุนในบ้านและที่ดิน สิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนหรือได้กำไรจากการลงทุนจะถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ซื้อบ้าน และสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือ การตีราคาบ้านว่าควรจะซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งก็คือขั้นตอน “การประเมินราคา” ที่ถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญในการทำเงินจากการลงทุนบ้านและที่ดิน นั้นเอง

คำอธิบายง่ายๆที่ช่วยให้นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้เห็นภาพก็คือ หากตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในราคาที่สูงเกินความจำเป็น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการตัดสินใจซื้อ ก็คือนักลงทุนอาจจะต้องถือครองบ้านหลังนี้ต่อไปอีกนานกว่าจะสามารถทำกำไรได้ และยังอาจทำให้ภาระผ่อนชำระมีดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อคิดนำบ้านไปสร้างกระแสรายได้ในรูปค่าเช่า พอหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วอาจไม่เหลือผลตอบแทนอะไรกลับคืนมาเลย

“การประเมินราคา” เคล็ดลับทำเงินจากการลงทุน

นักลงทุนที่คิดจะลงทุนในบ้านและที่ดิน จะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจกับเรื่องการเลือกซื้อบ้านเป็นพิเศษ โดยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้บ้านในราคาที่พอเหมาะหรือซื้อได้ในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง เทคนิคสากลเพื่อหาราคาบ้านที่ควรจะเป็น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทคนิคการประเมินราคา ซึ่งหมายถึง วิธีการในการหาราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ผ่านการพิจารณาและวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี

โดยปกติราคาหรือมูลค่าประเมิน มักมีความแตกต่างจากราคาขายและราคาตลาดอยู่เสมอ ไม่ว่าในทางปฏิบัติจะมีราคาหลากหลายลักษณะเข้ามาเกี่ยวข้อง เคล็ดลับทำเงินจากการลงทุนบ้านและที่ดินจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับราคาประเมิน เพราะเป็นมูลค่าที่ไม่อิงกระแส ตัวอย่างเช่น ราคาขายบ้านและที่ดินหลังหนึ่งเท่ากับ 1 ล้านห้าแสนบาท แต่มูลค่าราคาตลาดทั่วไปซื้อขายกันแค่ 1 ล้านสองแสนบาท ในขณะที่ราคาประเมินมีมูลค่าเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น

สรุป เคล็ดลับทำเงินจากการลงทุนบ้านและที่ดินก็คือราคาประเมิน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของราคาประเมินมักไม่ขึ้นลง แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจจริงๆราคาประเมินจึงนอกจากจะเป็นเคล็ดลับทำเงินแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ในการซื้อขายและช่วยให้นักลงทุนได้เลือกซื้อบ้านในราคาถูกจากราคาประเมินนั้นเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts