News Ticker

การลงทุนคอนโดมิเนียม วิเคราะห์อย่างไรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

การลงทุนคอนโดมิเนียม

การวิเคราะห์ทิศทางการตลาด ในการลงทุนของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการลงทุนในคอนโดมิเนียมที่มีความแตกต่างจากการลงทุนในบ้านจัดสรร สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยมากกว่าซื้อไว้เพื่อการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์อสังหาริมทรัพย์ ที่จะเห็นได้ว่าในบางช่วงสัดส่วนตัวเลขการโอนบ้านจัดสรรมีจำนวนลดน้อยลง ขณะเดียวกันสัดส่วนตัวเลขของการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมทั้งโครงการใหม่และเก่ากลับสูงมากขึ้น

วิเคราะห์การลงทุนในคอนโดมิเนียม

จากที่กล่าวมาหากนักลงทุนทำการวิเคราะห์จะพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยแทนการซื้อบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์กันมากขึ้น มีปัจจัยหลักๆให้พิจารณาได้ ดังนี้

1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวกสบายและเบื่อการเดินทาง ทำให้หันมาสนใจเลือกซื้อคอนโดมีเนียมที่อยู่ใจกลางเมืองหรืออยู่ใกล้ที่ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด

2. ลดภาวะค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จากการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงตามไปด้วย คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆจึงมีแนวคิดที่ต้องการซื้อคอนโดอยู่อาศัยใกล้ๆที่ทำงาน แทนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3. ขนาดครัวเรือนของคนไทย มีขนาดเล็กลงการพักอาศัยในคอนโดมีเนียม ทำให้สะดวกการดูแลรักษาทำได้ง่าย มีความปลอดภัย เพราะคอนโดมีเนียมหลายแห่งมีระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นการบริการหลังการขายที่ดี

ผลของการวิเคราะห์ก่อนการลงทุน

เมื่อพิจารณาปัจจัยหลักๆที่ทำให้คนหันมาเลือกซื้อคอนโดมีเนียมเป็นที่พักอาศัยกันมากขึ้น จะทำให้วิเคราะห์และแยกประเภทความต้องการของผู้บริโภคได้ 3 ประเภท เช่น ซื้อเพื่อพักอาศัยจริงๆ ซื้อคอนโดมีเนียมเพื่อการลงทุน เช่นซื้อแล้วนำมาปล่อยเช่า หรืออีกประเภทก็คือซื้อเพื่อเก็งกำไร ซึ่งผลของการวิเคราะห์ก่อนการลงทุน นอกจากช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกประเภทการลงทุนได้แล้ว ยังกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเลือกลงทุนในบ้านและคอนโดมีเนียมได้ง่ายขึ้นแล้ว การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทำให้ง่ายต่อการซื้อขายและขายได้ในราคาที่ดี

การลงทุนในคอนโดมิเนียม นอกจากนักลงทุนต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในบ้านและคอนโดทุกรูปแบบแล้ว การวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบแทนสูงสุด

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts