News Ticker

4 เทคนิคการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรอง

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็คือ “การซื้อถูกขายแพง” เพราะกำไรที่ได้รับจากส่วนต่างในการซื้อขายในแต่ละครั้งก็ย่อมมีมากตามไปด้วย การซื้อขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แตกต่างจากการซื้อขายทั่วไปที่บางธุรกิจอาจกำหนดราคาซื้อขายไว้เป็นมาตรฐานตายตัว แตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานบังคับ 4 เทคนิคการเจรจาต่อรองราคาต่อไปนี้ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสซื้อถูกขายแพงได้มากขึ้น

4 เทคนิคการเจรจาต่อรอง

ในการต่อรองราคาถือเป็นทักษะหนึ่งที่นักลงทุนควรฝึกฝน เพราะการต่อรองราคาไม่ใช่ลักษณะของการพูดเก่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้วิธีนำเสนอหรือการยื่นข้อเสนอในช่วงจังหวะที่เหมาะสม ดังนั้น หากมีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับนักลงทุนได้ สิ่งที่นักลงทุนควรศึกษาและฝึกฝนมีดังนี้

1. สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน

วิธีสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ก็คือ การพูดคุยสอบถามให้ความเป็นกันเองอย่าให้ผู้ขายรู้สึกว่าเป็นการถามเพื่อหาจุดบกพร่อง หรือเพื่อหาข้อด้อยของอสังหาริมทรัพย์ที่เรากำลังสนใจ แต่ต้องหาจุดเชื่อมระหว่างผู้ขายกับตัวเราให้เจอ  จากการสร้างจุดที่มีความคล้ายกันตามกฎของแรงดึงดูด เช่น พูดคุยถึงเรื่องสภาพอากาศที่เราชื่นชอบ พูดคุยเกี่ยวกับงานในหน้าที่ หรือสอบถามถึงลูกๆ เพื่อให้รู้สึกคุ้นเคยและมีความเป็นกันเองมากขึ้น

2. อย่ายึดกฎ การที่เราจะได้บางสิ่งบางอย่าง อีกฝ่ายต้องเสียอะไรบางอย่าง

การเจรจาต่อรองที่ดีต้องทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า Win-Win คือการทำให้ความต้องการของทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้กันมากที่สุด แต่ต้องเป็นการเจรจาต่อรองที่ได้ด้วยกันทั้งคู่ ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อได้ราคาซื้อที่ถูกลง ในขณะที่ผู้ขายได้รับเงินมัดจำมากขึ้นหรือได้รับเงินหมดในครั้งเดียว

3. เจรจาต่อรองกับคนที่มีอำนาจการตัดสินใจ

การเจรจาต่อรองที่ได้ผลดีที่สุด ผู้ซื้อต้องค้นหาให้ได้ว่าใครคือคนที่ควรเจจาต่อรองด้วย และเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ก็จะทำให้การเจรจาต่อรองนั้นเกิดผลดีมากที่สุด

4. ไม่ควรเสนอราคาต่อรองก่อน

การเจรจาที่ได้ผลดีและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากที่สุด ก็คือ ต้องให้ผู้ขายเป็นฝ่ายเสนอราคาหลังจากมีการต่อรองราคากันแล้ว ผู้ซื้อมีหน้าที่เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เราคาที่ต่ำลงแต่ไม่ควรเสนอราคาไปก่อน

ความสำเร็จในการเจรจาต่อรองขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การเจรจาต่อรองทั้ง 4 ข้อ เป็นเทคนิคพื้นฐานที่นักลงทุนสามารถศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนให้มีทักษะได้ไม่ยาก

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts