News Ticker

เคล็ดลับการเลือกซื้อบ้านเพื่อการลงทุน

ซื้อบ้านเพื่อการลงทุน

ในการเลือกซื้อบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่นักลงทุนต้องเลือกพิจารณาจากหลายๆปัจจัยก่อนตัดสินใจซื้อบ้านแต่ละหลัง เพราะการตัดสินใจแต่ละครั้งมีผลต่อการลงทุนทั้งสิ้น ในแง่ของการลงทุนทั้งการเลือกซื้อบ้านมือสองหรือการซื้อบ้านจัดสรรจากโครงการต่างๆ นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักจะมีกลยุทธ์ หรือเคล็ดลับการเลือกซื้อบ้านเพื่อการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรอย่างคุ้มค่าเสมอ

เคล็ดลับการเลือกซื้อบ้านเพื่อการลงทุน  

ปัจจุบันทั้งบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง ถือว่าเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรให้นักลงทุนได้มากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งอัตราความเสี่ยงในการลงทุนก็มีน้อยกว่า ตัวอย่างการลงทุนที่เห็นได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น การซื้อบ้านและที่ดินเพื่อเก็งกำไร หากขายไม่ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ ราคาบ้านและที่ดินก็จะยิ่งมีราคาสูงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนจากการขายเป็นการนำมาหารายได้ประเภทอื่น เช่น การปล่อยเช่า แต่ทั้งนี้ในการเลือกซื้อบ้านและที่ดินเพื่อการลงทุนก็ยังมีปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบดังนี้

1.เงินทุน โดยปกติการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง นักธุรกิจ  ส่วนใหญ่จึงต้องมีเงินและแหล่งเงินทุนไว้สำรองอยู่แล้ว แต่เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญ และต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านและที่ดินเพื่อการลงทุน ก็คือระยะการลงทุนที่ค่อนข้างยาวนาน เพื่อให้การลงทุนมีสภาพคล่อง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงควรมีเงินเย็นไว้เป็นทุนสำรองบางส่วน

2.ตรวจเช็คคุณภาพการจัดการชุมชนและบริการสาธารณะจากภาครัฐ การเลือกซื้อบ้านมือสองควรตรวจสอบคุณภาพการจัดการชุมชนและบริการสาธารณะจากภาครัฐ เช่น ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีให้กับบ้านในบริเวณนั้นว่าดีหรือไม่ เพราะเมื่อลงทุนในบ้านและที่ดินไปแล้ว ผู้ซื้อก็ต้องนำปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อเช่นเดียวกัน หากพบปัญหาควรหลีกเลี่ยงการลงทุนเพราะเมื่อลงทุนไปแล้วถึงแม้บ้านและที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นเพียงใดหากขายไม่ได้ ก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับการลงทุน

3.พิจารณาจากเพื่อนบ้านข้างเคียง เพื่อนบ้านข้างเคียงมีความสำคัญต่อการเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย  เพราะเพื่อนบ้านมีความเกี่ยวพันถึงความสุข ความอบอุ่น และความสงบในการอยู่อาศัย สำหรับการเลือกซื้อบ้านเพื่อการลงทุนก็เช่นเดียวกัน นอกจากผู้ซื้อจะยึดหลักการเดียวกันในการพิจารณาเลือกซื้อบ้านและที่ดิน เพื่อนบ้านและสิ่งๆต่างเหล่านี้ยังเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านและที่ดินให้มีราคาสูงขึ้นได้

เคล็ดลับการเลือกซื้อบ้านเพื่อการลงทุนทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นักลงทุนใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านและที่ดิน แต่หัวใจสำคัญที่จะทำให้การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและการตัดสินใจอย่างรอบคอบของนักธุรกิจเป็นสำคัญ

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts