News Ticker

5 ขั้นตอนการตรวจรับบ้าน

ตรวจรับบ้าน

บ้านคือที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน ปกติเมื่อคนเราคิดจะซื้อบ้านสักหลัง ถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิต เพราะบ้านนอกจากจะเป็นที่พักผ่อน ให้ความสุขและความอบอุ่นกับผู้ที่อยู่อาศัย บ้านยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า สามารถนำบ้านพร้อมที่ดินมาทำประโยชน์และเป็นช่องทางเพิ่มพูนผลตอบแทนทำให้เกิดรายได้หลากหลายช่องทาง สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน 5 ขั้นตอนการตรวจรับบ้านต่อไปนี้ คือสิ่งที่ทุกคนควรรู้

5 ขั้นตอนการตรวจรับบ้าน

การตรวจรับบ้านก่อนโอนเป็นสิ่งที่นักลงทุนและผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต้องให้ความสำคัญ และเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจรับบ้านก่อนทำการโอน โดยเริ่มต้นจากขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจรับบ้าน

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจรับ ได้แก่ กระดาษหรือสมุดจดบันทึกพร้อมดินสอปากกา เพื่อจดรายละเอียดที่อาจจะต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไข กล้องถ่ายรูปสำหรับบันทึกภาพการตรวจสอบและจุดที่ต้องแก้ไข อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบระบบไฟ ไฟฉาย ถังน้ำเพื่อตรวจสอบระบบน้ำ  ผ้าสำหรับตรวจสอบรอยต่อที่มีน้ำซึม และแปลนบ้านเพื่อใช้อ้างอิงตำแหน่งต่างๆ

2. ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายในบ้าน

เริ่มจากกระเบื้องพื้นภายในบ้าน กระเบื้องปูพื้นห้องห้องครัว ระเบียงบ้าน กระเบื้องปูพื้นในห้องน้ำ รวมไปถึงการตรวจสอบผนัง ประตู หน้าต่าง งานทาสี งานฝ้า เพดาน งานติดกระจก ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เช่น ปลั๊ก สวิทซ์ ระบบดวงไฟต่างๆทั้งภายในบ้าน นอกบ้านและบริเวณรั้วบ้าน ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า และตรวจเช็คก๊อกน้ำทุกจุด

3. ตรวจสอบส่วนต่างๆนอกบริเวณบ้าน

เริ่มจากรั้วบ้านและประตู้รั้ว ตรวจสอบระบบปิดเปิดและระบบดวงไฟแนวรั้ว และระบบดวงไฟในส่วนที่อยู่นอกบ้าน แนวการถมดินหรือปรับพื้นที่ว่างบริเวณบ้าน สนามหญ้า ตรวจสอบบริเวณรอบๆบ้านต้องไม่มีเศษวัสดุหลงเหลืออยู่

4. ตรวจสอบโครงสร้างและหลังคาบ้าน

การตรวจสอบโครงสร้างในวันตรวจรับ อาจตรวจสอบได้เฉพาะส่วนที่สามารถสังเกตได้เท่านั้น เช่น รอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่ไม่ได้ตามแบบ หรือรอยร้าวที่เกิดจากการฉาบผิวผนัง

5. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล

การตรวจสอบระบบสุขาภิบาลได้แก่ การตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องน้ำ ตรวจสอบการทำงานของชักโครกและสายชำระ รางระบายน้ำ ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง และตรวจสอบฝาปิดท่อน้ำทิ้งต่างๆ

สำหรับขั้นตอนการตรวจรับบ้าน หากนักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยไม่มั่นใจหรือไม่พร้อมที่จะทำการตรวจรับเอง อาจว่าจ้างผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับมาทำการตรวจรับแทนได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงระหว่างผู้ตรวจรับและผู้ว่าจ้าง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts