News Ticker

ช่องทางทำเงินจากที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้ทำผลประโยชน์ ซึ่งที่ดินว่างเปล่าเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับเป็นมรดก ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ดินถือครองไว้เพื่อการลงทุน โดยหวังผลตอบแทนในรูปส่วนต่างของราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าโดยไม่ได้ทำผลประโยชน์ ในแง่ของการลงทุนเท่ากับละเลยหรือมองข้ามโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นๆไปอย่างน่าเสียดาย

ช่องทางทำเงินจากที่ดินว่างเปล่า

สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ถือครองที่ดินและปล่อยทิ้งว่างไว้ไม่ทำอะไร เพราะคุ้นเคยกับการลงทุนที่เชื่อว่า การลงทุนที่ดินเปล่า คือการถือครองไว้นานๆรอระยะเวลาที่เหมาะสมในการขายที่ดินนั้นออกไป และส่วนหนึ่งคิดว่าการทำอะไรลงไปในที่ดินเป็นอุปสรรคต่อการขาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำประโยชน์อื่นๆในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่ที่ดินลักษณะนี้เป็นที่ดินมรดกจึงมักปล่อยทิ้งร้างไว้โดยไม่ได้นำมาทำประโยชน์ สำหรับช่องทางในการหาผลประโยชน์จากที่ดินในระยะสั้น ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายช่องทาง ดังนี้

1.นำที่ดินมาทำตลาดนัดแบบลานโล่ง

ที่ดินที่เหมาะสมในการทำตลาดนัดรูปแบบนี้ ได้แก่ที่ดินในต่างจังหวัด ทำเลที่เหมาะสมสำหรับทำตลาดนัดแบบเปิดโล่งมักได้แก่ ที่ดินที่อยู่ห่างใจกลางเมืองไม่เกิน 2 กิโลเมตร มีที่จอดรถและเดินทางได้สะดวก

2.นำที่ดินมาทำที่จอดรถ

การนำที่ดินว่างเปล่ามาทำเป็นที่จอดรถ เป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบพื้นฐานและทำได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ จัดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับที่ดินในย่านการค้าและย่านธุรกิจ

3.ช่องทางสร้างรายได้จากหุ้นส่วนทำการเกษตร

ช่องทางสร้างรายได้จากหุ้นส่วนทำการเกษตร  โดยการให้ผู้อื่นเช่าที่ดินปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นฤดูๆ และแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของที่ดิน เช่น ให้เช่าทำนาปลูกข้าว ปลูกพืชผักต่างๆ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือเพาะเห็ด ที่ดินที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้ได้แก่ ที่ดินที่มีแหล่งน้ำพอเพียง และสภาพดินเหมาะกับการเพาะปลูก

4.นำที่ดินมาปลูกหญ้าขาย

การนำที่ดินเปล่ามาปลูกหญ้าขาย เช่น หญ้าที่ใช้ในการตกแต่งสวนหย่อม เป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์ในที่ดินแบบฉาบฉวยที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ทำการเกษตรที่เป็นกิจจะลักษณะ ข้อดีในการหารายได้จากช่องทางนี้ก็คือ เมื่อต้องการขายก็สามารถปล่อยออกได้ทันที

5.นำที่ดินทำเป็นสวนป่า

ช่องทางทำเงินจากที่ดินว่างเปล่า โดยการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ปลูกยูคาลิปตัส หรือไม้โตเร็วซึ่งสามารถขายเป็นไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นวัตถุดิบทำกระดาษ หรือเป็นไม้แบบสำหรับงานก่อสร้าง

การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถือครอง นอกจากเป็นช่องทางทำเงินจากที่ดินว่างเปล่า ยังเป็นวิธีการกระตุ้นศักยภาพที่ดินที่ถือว่ามีประสิทธิผลมากที่สุด ที่ดินแปลงใดก็ตามเมื่อมีการใช้ประโยชน์มากเพียงใดก็จะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ที่ดินแปลงนั้น มีความโน้มเอียงที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ และผลักดันให้ราคาที่ดินแปลงนั้นๆสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts