News Ticker

ถือครองที่ดินเปล่า กลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่ดินเปล่า

การลงทุนซื้อที่ดินเปล่าเก็บไว้แล้วค่อยหาโอกาสที่เหมาะสมในการสร้างบ้านขาย เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมาก ในแง่ของการลงทุนการถือครองเฉพาะที่ดินแทนการถือครองอาคารสิ่งปลูกสร้าง เป็นกลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จุดเด่นในการถือครองที่ดินเปล่า

1. การลงทุนซื้อที่ดินเปล่า ถือเป็นการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นมากเพราะในช่วงการถือครองที่ดิน หากมีจังหวะหรือมีโอกาสที่เหมาะสม และเป็นช่วงที่ดินมีราคาขยับตัวสูงขึ้น ผู้ลงทุนอาจขายที่ดินนั้นออกไปก่อนเพื่อทำกำไร

2. การถือครองที่ดินเปล่ายังช่วยประหยัดงบลงทุนหรือไม่ต้องลงทุนเพิ่มในที่ดิน ในกรณีที่มีจังหวะหรือมีโอกาสขายทำกำไรออกไปได้ก่อน

3. การสร้างบ้านในที่ดินที่ถือครอง หากดำเนินการด้วยตนเองจะช่วยให้ประหยัดงบลงทุนลงได้มาก

4. การถือครองที่ดินเปล่ายังสามารถสร้างบ้านหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ

5. ที่ดินเปล่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ

ลักษณะการลงทุนในที่ดินเปล่า

1. การเลือกลงทุนในที่ดินเปล่า ควรเน้นลงทุนในที่ดินเปล่าที่ยังไม่พัฒนาแต่เป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น ที่ดินเปล่าที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนเป็นที่ดินที่มีสาธารณูปโภคพร้อม การเดินทางสะดวกและใช้เวลาไม่นาน

2. การซื้อที่ดินเก็บไว้ เป็นการออมที่ดีที่สุด เพราะเป็นการลงทุนในระยะยาว โอกาสราคาที่ดินเปล่าจะตกลงมีน้อยมาก ลักษณะการลงทุนประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินออมหรือเงินเย็น

ข้อควรระวังในการถือครองที่ดินเปล่า

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อที่ดินเปล่ามีข้อที่ควรระวัง เนื่องจากการลงทุนในที่ดินเปล่ามักมีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนเพราะสถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่ค่อยปล่อยกู้ เนื่องจากถือว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อเก็งกำไร ดังนั้น การลงทุนในที่ดินเปล่านักลงทุนจึงควรมีเงินก้อนหรือเงินเย็น หากที่ดินยังไม่สามารถขายทำกำไรได้ก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการลงทุน

การถือครองที่ดินเปล่า ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ และเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนได้ดีกว่าการลงทุนชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะที่ดินแปลงขนาดย่อมๆที่ความเจริญกำลังเข้าถึง ซึ่งนอกกจากสามารถเพิ่มมูลค่าได้เองตามความเจริญ นักลงทุนยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวการเสื่อมราคาและการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts