News Ticker

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการลงทุน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปกติคนเราเมื่อตัดสินใจซื้อบ้านสักหลัง มักมองว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะบ้านมีราคาหลักแสนหลักล้าน เมื่อซื้อแล้วก็ยังต้องมีภาระผ่อนส่งอีกหลายสิบปี หากจะนำบ้านและที่ดินมาลงทุนก็คงเป็นเรื่องยาก และมองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัว ความคิดนี้ถูกต้องหรือไม่เรามาดูกัน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการลงทุน

สำหรับคนที่สนใจในเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับบ้านและที่ดินมาก่อน แต่อาจยังลังเลด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงยังไม่กล้าตัดสินใจในการลงทุน หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับการลงทุน เป็นเรื่องที่ใครก็สามารถทำได้ เราอาจแยกการพิจารณาออกเป็นข้อๆเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

1.บ้านเป็นปัจจัยสี่ ที่ทุกคนมีความต้องการ บ้านและที่ดินถือเป็นทรัพย์ที่มีอยู่จำกัด แต่ความต้องการมีมากตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จากเงื่อนไขดังกล่าว เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาบ้านพร้อมที่ดินในระยะยาวมีแนวโน้มสูงขึ้น และราคาค่อนข้างมีเสถียรภาพ น้อยครั้งที่จะเกิดภาวะลดต่ำลง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการปรับตัวในระยะสั้นๆ คนที่ลงทุนหากถือไว้ยาวๆจะไม่ขาดทุน ในภาวะที่เงินเฟ้อคนมักเปลี่ยนจากการถือเงินสดมาถือบ้านและที่ดินแทน เพราะเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ ราคาบ้านและที่ดินจะมีราคาสูงมากขึ้นกว่าราคาสินค้าประเภทอื่น

2.สามารถนำบ้านพร้อมที่ดินมาทำประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง บ้านพร้อมที่ดินสามารถนำมาเพิ่มพูนผลตอบแทน ได้มากกว่าการเลือกลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ทำการค้า ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน นำมาปล่อยให้เช่า  ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอคล้ายๆกับดอกเบี้ยหรือเงินปันผล และนอกจากนั้นยังสามารซื้อเก็บไว้เก็งกำไรได้ด้วย

3.สถาบันการเงินให้การสนับสนุนสินเชื่อ การลงทุน สามารถขอสินเชื่อหรือเงินกู้ระยะยาวมาสนับสนุนการซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้ง่าย ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงมาก โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆมีสภาพคล่องสูง การซื้อขายก็จะยิ่งมีมากขึ้น ซึ่งผิดกับการลงทุนแบบอื่น ที่การกู้ยืมเงินมาลงทุนได้ทำได้ยาก

4.ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำสิทธิประโยชน์ในการนำดอกเบี้ยที่จ่ายเพื่อซื้อบ้าน มาหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท ได้รับลดหย่อนเว้นภาษีเงินได้จากการขายบ้านที่ตนเองมีชื่ออยู่เพื่อไปซื้อบ้านหลังใหม่ ได้รับลดหย่อนในเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งหาไม่ได้ในการลงทุนในธุรกิจรูปแบบอื่น

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการลงทุน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จะเห็นว่าบ้านและที่ดิน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครก็สามารถทำได้ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน การลงทุนบ้านและที่ดินเป็นเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น ที่สามารถสนองตอบความต้องการของนักลงทุนได้

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts