News Ticker

โบรคเกอร์หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กับธุรกิจการลงทุน

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อขายหรือเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ที่ถืออยู่ ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถทำได้สองลักษณะคือ ลักษณะแรกดำเนินการด้วยตนเองและลักษณะที่สองคือจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือนายหน้ามาช่วยดำเนินการ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องหรือมีความสำคัญต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไร เราคงต้องมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

แนวคิดในการสนับสนุนให้ใช้บริการโบรคเกอร์หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

1. เพราะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทำได้ยาก ต้องใช้เวลาและความรู้ความชำนาญมาก ซึ่งปกติคนทั่วไปมักไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ความชำนาญมากพอ การใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จึงช่วยขจัดปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

2. เป็นเพราะธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีบริการที่พัฒนาก้าวไกลไปมาก สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายได้เป็นอย่างดี

3. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่ได้กับค่าใช้จ่าย

โบรคเกอร์หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กับธุรกิจการลงทุน

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถช่วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลายประการ ได้แก่

1. ช่วยทำงานเต็มเวลาแทนผู้ขาย ในเรื่องการหาผู้สนใจมาซื้อ โอกาสในการขายจึงมีมาก

2. ทำให้ผู้สนใจซื้อมีมากขึ้น เพราะไม่ใช่ได้จากการโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่จะได้ลูกค้าทางอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายของนายหน้าด้วย

3. ช่วยแนะนำผู้ขายในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม โดยนายหน้าจะอาศัยข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเดียวกันที่มีขายในตลาด ไม่อิงจากราคาเสนอขายเพียงอย่างเดียว

4. ช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขาย

5. คำนวณจำนวนเงินที่ผู้ขายพึงจะได้รับสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังช่วยคำนวณเงินที่เหลือจากการกู้ยืมเงินให้กับผู้ขายด้วย

6. สามารถซื้อและแสดงให้เห็นจุดขายของอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากนายหน้าที่มีประสบการณ์จะรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

7. ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆที่ทำให้การขายเกิดขึ้นโดยง่าย เช่น การพาผู้สนใจไปชมอสังหาริมทรัพย์ ดูแลเรื่องนิติกรรม และสัญญาต่างๆ

8. ช่วยผู้ขายในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่

9. ช่วยให้การเจรจาต่อรองการขายทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพราะนายหน้าอยู่ในฐานะคนกลาง

10. ช่วยขจัดอุปสรรคให้กับผู้ซื้อ ในการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น เรื่องการติดต่อเจรจากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวช่วยหรือที่ปรึกษาชั้นดีของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันไม่ใช่เพียงผู้ขายฝ่ายเดียวเท่านั้นที่มอบความไว้วางใจให้นายหน้า แต่ยังมีผู้ซื้อจำนวนมากนิยมใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นเรื่องที่นักลงทุนควรพิจารณาให้ความสำคัญ

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts