News Ticker

เอกสารสิทธิที่ดินกับ 3 ประเด็นน่ารู้ ที่นักลงทุนต้องอ่าน

น่ารู้เอกสารสิทธิ

การลงทุนในบ้านและที่ดิน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถือครองกรรมสิทธิ์ โดยใช้เอกสารสิทธิที่ดินเป็นตัวแทนการถือครองซึ่งมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทในแง่มุมด้านกฎหมายก็มีความแตกต่างกัน สำหรับประโยชน์พื้นฐานของเอกสารสิทธิที่ดิน ก็คือทำให้ผู้ครอบครองที่ดินได้มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินยึดถือไว้เป็นหลักฐาน ผู้ถือครองจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

เอกสารสิทธิที่ดินกับ 3 ประเด็นน่ารู้ ที่นักลงทุนต้องอ่าน

1. การถือครองเอกสารสิทธิในที่ดินแต่ละประเภท ตามหลักกฎหมาย

การถือครองเอกสารสิทธิในที่ดินแต่ละประเภทตามหลักกฎหมาย ถือเป็นประเด็นแรกที่มีความน่าสนใจ เพราะถึงแม้การมีเอกสารสิทธิในที่ดินจะแสดงถึงการมีสิทธิ แต่ตามหลักกฎหมายมีข้อควรระวัง ได้แก่

1. การปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หากเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดินปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี และที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 5 ปีติดต่อกัน ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย

2. หากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผย และมีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยไม่เข้าไปขัดขวางสำหรับที่ดินที่มีโฉนดเป็นเวลา 10 ปี ติดต่อกันบุคคลที่เข้าครอบครองมีสิทธิไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์ได้

3. ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3,น.ส.3 ก, น.ส.3 ข) ใช้เวลาแย่งการครอบครองเพียง 1 ปีเท่านั้น

2. ที่ดินมีเอกสารการรับรองสิทธิแตกต่างกัน

การที่ที่ดินมีเอกสารการรับรองสิทธิแต่แตกต่างกัน มีผลทำให้มูลค่าหรือราคาที่ดินแตกต่างกันด้วย เพราะเอกสารบางอย่างไม่มีการรับรองสิทธิ แต่อาจได้เพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น เช่น ที่ดินที่มีใบ ส.ค.1 ย่อมมีราคาต่ำกว่าที่ดินลักษณะเดียวกันที่เป็น น.ส.3 และที่ดิน น.ส.3 ย่อมมีราคาต่ำกว่าที่ดินที่มีโฉนด

3. เอกสารสิทธิที่ดินกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ประเด็นสุดท้ายที่นักลงทุนในบ้านและที่ดินต้องรู้ก็คือ เอกสารสิทธิที่ธนาคารรับและไม่รับเป็นหลักประกันในการกู้ยืม เช่น

1. หนังสือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ธนาคารไม่รับเป็นหลักประกัน ได้แก่ หนังสือแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ใบจอง (น.ส.2)

2. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ธนาคารรับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ สิ่งปลูกสร้าง และหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เชื่อว่านักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินทั้ง 3 ประเด็นหลักนี้แล้วคงช่วยป้องกันความผิดพลาดในการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น และข้อมูลที่ได้ยังเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts