News Ticker

8 องค์ประกอบทำให้บ้านน่าอยู่และมีราคา

บ้านน่าอยู่

หลักของการจัดที่อยู่อาศัย ความน่าอยู่ของบ้านเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์หรือเนรมิตให้เกิดขึ้นได้เสมอ เพียงอาศัยการปรับปรุงให้มีคุณลักษณะเป็นไปตาม 8 องค์ประกอบทำให้บ้านน่าอยู่และมีราคา ซึ่งเป็นตัวกำหนดทำให้เกิดความน่าอยู่มากขึ้น ในทางวิชาการพบว่าความน่าอยู่ของบ้านแต่ละหลังเกิดขึ้นมากน้อยไม่เท่ากัน ล้วนเป็นผลมาจากการมีองค์ประกอบของความน่าอยู่ที่แตกต่างกันนั้นเอง

8 องค์ประกอบทำให้บ้านน่าอยู่และมีราคา

1.บ้านต้องมีความสะดวก คือสะดวกสำหรับผู้อยู่อาศัยในการทำกิจกรรมส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งโดยทั่วไปความสะดวกเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ การเลือกทำเลบ้านอย่างเหมาะสม เลือกใช้เครื่องเรือนที่ง่ายต่อการดูแล แบ่งเนื้อที่และจัดเครื่องเรือนให้สอดคล้อกับกิจกรรมในบ้าน

2.บ้านต้องอยู่แล้วสบาย คือต้องทำให้เกิดความสบายกาย สบายตา และสบายใจได้ในเวลาเดียงกัน ซึ่งความสบายจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ มีประตูหน้าต่างที่ได้สัดส่วนอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการรับลมและถ่ายเทอากาศ มีความสงบเงียบ วางตัวบ้านให้เหมาะกับทิศทางของแดดและลม

3.บ้านต้องมีความปลอดภัย ความปลอดภัยเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ มีอุปกรณ์ตัดไฟกันไฟช็อต ไฟไหม้ เก็บยาและสารเคมีที่เป็นพิษไว้ในที่มิดชิด เลือกวัสดุก่อสร้างและวิธีสร้างบ้านอย่างเหมาะสม

4.บ้านต้องถูกสุขลักษณะ ดังนี้ มีการระบายและถ่ายเทอากาศได้ดี มีความสะอาดทั้งในบ้านและบริเวณบ้าน มีระบบระบายน้ำ การถ่ายเทน้ำเสียหรือน้ำเหลือใช้สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีที่รองรับขยะมูลฝอย

5.บ้านต้องมีความเป็นสัดส่วน ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวได้มาก ทั้งนี้บ้านที่น่าอยู่จำเป็นต้องมีที่ให้ทุกคนสามารถหาความสุขสงบเป็นส่วนตัวได้ เช่น มีความเป็นสัดเป็นส่วนปราศจากการรบกวนจากภายนอก

6.บ้านต้องส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี โดยจัดเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้านให้เหมาะสมกับกิจกรรม และให้สมาชิกทุกคนได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด

7.บ้านต้องสวยงาม การตกแต่งบ้านสามารถบ่งบอกอุปนิสัยและรสนิยมของเจ้าของบ้านได้ และสิ่งที่ควรคำนึงไปพร้อมๆกันก็คือประโยชน์ในการใช้สอย

8.บ้านต้องมีการตกแต่งบริเวณบ้าน บริเวณบ้านจัดเป็นสถานที่มีความสำคัญ เพราะเป็นจุดแรกที่ผู้เดินผ่านหรือแขกได้เห็นก่อนสิ่งอื่น การจัดสวน หรือจัดปลูกต้นไม้บริเวณบ้านสามารถลดความกระด้างของตัวอาคารลงได้

การตกแต่งบ้านนอกจากทำให้บ้านมีความสวยงามแล้ว การตกแต่งบ้านยังบ่งบอกรสนิยมของผู้ที่อยู่อาศัยได้ดี สำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านเก่าก็สามารถตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ได้ โดยอาศัย 8 องค์ประกอบทำให้บ้านน่าอยู่และมีราคา เป็นไอเดียหลักในการตกแต่ง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts