News Ticker

วิธีเลือกซื้อบ้านมือสอง เพื่ออยู่อาศัย

บ้านมือสองเพื่ออยู่อาศัย

ปัจจุบันมีบ้านมือสองเป็นจำนวนมากเข้าสู่ตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งผ่านการเสนอขายของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หรือเป็นบ้านมือสองที่มีการโฆษณาขายผ่านสื่อตามหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมกระทั้งบ้านมือสองที่เสนอขายผ่านตัวแทนนายหน้า ทำให้มีคนสนใจและหันมาเลือกซื้อบ้านมือสองเพื่ออยู่อาศัยกันมากขึ้น

วิธีเลือกซื้อบ้านมือสอง เพื่ออยู่อาศัย

เหตุผลหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเลือกซื้อบ้านมือสองเพื่ออยู่อาศัยกันมากขึ้น มีเหตุจูงใจอยู่ 3 ประการ ได้แก่

1.เรื่องของทำเลที่ตั้ง เนื่องจากบ้านเก่าโดยทั่วไป มักมีทำเลที่ดีกว่าบ้านใหม่เนื่องจากสร้างมานาน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มักกลายเป็นชุมชนที่มีความเจริญแล้ว ทำให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนั้นทำเลบ้านเก่ายังมีจุดเด่นในหลายๆด้าน เช่น  มีสาธารณูปโภคที่พร้อมสมบูรณ์มากกว่า รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่น โรงเรียน ร้านค้า ตลาด ศูนย์การค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้ หากเป็นบ้านในโครงการจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่ๆมักจะหาได้ยาก

2.เรื่องของสภาพแวดล้อม การเลือกซื้อบ้านมือสองผู้ซื้อสามารถเห็นสภาพแวดล้อมและเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน เพราะสภาพแวดล้อมและเพื่อนบ้านตามหลักแล้วถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในการซื้อบ้านใหม่ ต่างจากการเลือกซื้อบ้านมือสอง เพราะก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเราสามารถเห็นสภาพเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน

3.สามารถต่อรองราคาได้ การเลือกซื้อบ้านเก่าสามารถต่อรองราคาได้เปิดกว้าง เช่น ผู้ซื้อผู้ขายอาจต่อรองตกลงราคากันโดยตรง หรือเป็นการต่อรองราคาผ่านตัวแทนนายหน้า จุดเด่นของการเลือกซื้อบ้านมือสอง หากผู้ซื้อมีทักษะในการต่อรองราคาหรือมีศิลปะในการต่อรอง ก็สามารถซื้อบ้านมือสองได้ที่อยู่ในสภาพดีและราคาถูกได้ไม่ยาก

หลักในการเลือกซื้อบ้านมือสอง

1.ประเมินราคาบ้านก่อนต่อรองราคา ในการเลือกซื้อบ้านเก่าควรให้ช่างหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างช่วยตรวจสภาพของบ้าน และช่วยประเมินราคาค่าซ่อมแซมและตกแต่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต่อรองราคาบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ถ้าต้องการซื้อบ้านผ่านนายหน้า ให้เลือกนายหน้าที่เป็นคนในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน คนเก่าแก่ หรือผู้กว้างขวางในท้องถิ่น

3.ลงไปสัมผัสสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง การเลือกซื้อบ้านเก่าผู้ซื้อควรหาโอกาสลงไปสัมผัส บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยตัวเอง เช่น พักค้างแรมในพื้นที่เพื่อพูดคุยสอบถาม หรือหาข้อมูลอื่นๆซึ่งอาจช่วยให้มีโอกาสเลือกซื้อบ้านในราคาที่ถูกลงจากภาวะตลาดที่มีการซื้อขายกันในพื้นที่นั้นๆ

วิธีเลือกซื้อบ้านมือสองเพื่ออยู่อาศัยรวมทั้งหลักในการเลือกซื้อบ้านมือสองที่กล่าวมา เป็นเพียง ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านอยู่อาศัยได้ใช้เป็นหลักประกอบการพิจารณา เพื่อให้ได้บ้านสภาพดีและเหมาะสมกับราคามากที่สุด

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts