News Ticker

เรื่องน่ารู้ ประมูลบ้านมือสองเพื่อการลงทุน

ประมูลบ้านมือสอง

การประมูลบ้านมือสอง ถือเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีโอกาสได้บ้านในราคาถูกและอยู่ในทำเลที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคครบถ้วน  แต่ข้อจำกัดของการลงทุนก็คือ บ้านที่นำมาขายทอดตลาดล้วนเป็นบ้านมือสองที่อยู่ในสภาพไม่เต็มร้อยด้วยกันทั้งนั้น นักลงทุนจึงต้องศึกษาเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประมูลบ้านมือสองไว้บ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

เรื่องน่ารู้ ประมูลบ้านมือสองเพื่อการลงทุน

1.รู้ความต้องการ นักลงทุนต้องรู้และเข้าใจมูลเหตุที่ทำให้คนหันมาสนใจเลือกซื้อบ้านมือสอง ให้ได้เสียก่อนเมื่อเข้าเข้าใจเหตุจูงใจเหล่านั้น ก็สามารถนำมาเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกประมูลบ้านแต่ละหลัง ได้อย่างเหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด

2.รู้กลไกและขั้นตอนการขายทอดตลาด ผู้ประมูลควรรู้จักและเข้าใจกลไก และวิธีการในการขายทอดตลาดให้ดีเสียก่อน เพื่อทำให้ไม่พลาดโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการประมูลบ้านเหล่านั้น

3.ทราบช่องทางการขายทอดตลาด นักลงทุนต้องทราบช่องทางการขายทอดตลาดเป็นอย่างดี สำหรับการขายทอดตลาดบ้านมือสอง แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลัก ได้แก่

3.1 ขายทอดตลาดผ่านทางกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นการขายทอดคลาดตามกระบวนการทางกฎหมาย หลังศาลตัดสินให้บังคับคดีจำนองหลักประกันมาขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระคืนเจ้าหนี้

3.2 เป็นการขายทอดตลาดที่ดำเนินการโดยเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นการขายบ้านจากเจ้าของบ้านที่ต้องการนำออกมาขาย

4.ทราบหลักเกณฑ์ นักลงทุนต้องทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประมูลขายทอดตลาด โดยปกติการประมูลขายทอดตลาดผ่านกรมบังคับคดี และการขายทอดตลาดที่ดำเนินการโดย เอกชนจะมีลักษณะด้วยกัน ดังนี้

4.1 ทรัพย์ที่นำมาประมูลจะมีการประมูลประมาณ 4 ครั้ง ต่อ 1 รายการ

4.2 การประมูลครั้งที่ 1 – 3 ราคาประมูลจะเริ่มต้นที่ 80 % ของราคาประเมิน

4.3 การประมูลครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 50 % ของราคาประเมิน

5.ทราบหลักการนับ สำหรับหลักการนับในการขายทอดตลาด หากเป็นภาครัฐจะมีระเบียบการนับที่ชัดเจน โดยนับ 1 รวม 3 ครั้ง นับ 2 รวม 3 ครั้ง และนับ 3 รวม 3 ครั้ง แตกต่างจากการนับที่ดำเนินการโดยเอกชนที่จะทำการเคาะไม้ และนับ 1,2,3  เท่านั้น

6.เอกสารที่ต้องใช้ เอกสารที่นักลงทุนต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการประมูลก็คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพร้อมสำเนา 1 ชุด ในกรณีที่ทำการประมูลในนามบุคคลอื่น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสมป์ 30 บาท พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด

เรื่องน่ารู้ในการประมูลบ้านมือสองเพื่อการลงทุนโดยหลักๆมีเพียงเท่านี้ และส่วนของหลักประกันในการเข้าประมูล ผู้ประมูลจะต้องจัดเตรียมเงินสดจำนวน 50,000 บาทหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายกรมบังคับคดี กรุงเทพมหานครไปด้วย ซึ่งถ้าประมูลไม่ได้เงินประกันจำนวนนี้สามารถขอรับคืนได้

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts