News Ticker

การตรวจสอบและประเมินราคาบ้านมือสองอย่างมืออาชีพ

ประเมินราคาบ้านมือสอง

การลงทุนซื้อบ้านมือสองที่มีสภาพเสื่อมโทรมแล้วนำมาปรับปรุงตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่า ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีความน่าสนใจโดยเฉพาะบ้านที่มีสภาพเสื่อมโทรมาก เนื่องจากราคาซื้อขายสามารถต่อรองราคาได้ ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลกำไรจากการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบและประเมินราคาบ้านมือสองอย่างมืออาชีพ

1.ตรวจสอบที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างบ้านมือสองตั้งอยู่

การตรวจสอบที่ดินว่าสิ่งปลูกสร้างบ้านมือสองนั้นตั้งอยู่ ควรตรวจสอบให้ละเอียดทั้งเลขที่โฉนด เลขที่บ้าน และในกรณีเป็นบ้านที่ปลูกสร้างอยู่บนที่เช่า จำเป็นจะต้องตรวจว่ามีสัญญาเช่าหรือไม่ สัญญาเช่ามีกำหนดอายุกี่ปีรวมถึงมีเงื่อนไขอะไรกำหนดไว้บ้าง เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

2.ตรวจสอบขนาดของสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับการซื้อบ้านเพื่อการลงทุน การรู้ขนาดของสิ่งปลูกสร้างทำให้ราคาประเมินในการซื้อขายทำได้ง่ายและใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เนื่องจากขนาดเนื้อที่ใช้สอยของบ้านแต่ละหลังมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนการซื้อขายจะต้องวัดขนาดของสิ่งปลูกสร้างก่อนทุกครั้ง

3.ตรวจสอบสภาพของตัวบ้านและการบำรุงรักษา

สภาพบ้านและการบำรุงรักษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาประเมินราคาซื้อขายได้ เพราะนอกจากสภาพบ้านจะขึ้นอยู่กับอายุการปลูกสร้างแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการดูแลและรักษาที่จะทำให้บ้านมือสองแต่ละหลังมีสภาพที่แตกต่างกัน

4.ตรวจสอบวัสดุในการก่อสร่าง การตกแต่งและฝีมือในการก่อสร้าง

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลค่าของบ้านมือสองด้วยก็คือ การตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านว่าใช้วัสดุชนิดใดเป็นหลัก เช่น เป็นไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก  เมื่อตรวจสอบโครงสร้างแล้วควรตรวจดูรายละเอียด การตกแต่งภายในด้วย ว่าใช้วัสดุอะไร วัสดุดีมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน รวมถึงดูฝีมือของช่างในการสร้างและตกแต่งประกอบด้วย

5.เจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องตรวจสอบ เพื่อให้รู้ว่าเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านมือสองนั้นเป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ สำหรับหลักฐานการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างนั้น อาจขอดูได้จากหลักฐานการซื้อขาย ในกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่อาจขอดูจากคำขออนุญาตปลูกสร้าง

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือวิธีการที่ใช้เป็นแนวในการตรวจสอบและประเมินราคาบ้านมือสองอย่างมืออาชีพ เพราะการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบนอกจากช่วยประเมินราคาซื้อขายได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริง ยังทำให้รู้ว่าควรปรับปรุงหรือเน้นการตกแต่งส่วนใดเพื่อทำให้บ้านมือสองที่เป็นของดีราคาถูก สามารถสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนได้มากที่สุด

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts