News Ticker

12 วิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวง เกี่ยวกับที่ดิน

ป้องกันกลโกงที่ดิน

การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายที่ดินที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นการทำธุรกิจที่มีมูลค่าสูง จึงทำให้เกิดการทุจริตหรือมีกลโกงรูปแบบต่างๆขึ้นมากมาย แนวทาง และวิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวง เกี่ยวกับที่ดิน เป็นหลักปฏิบัติในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น

แนวทาง และวิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวง เกี่ยวกับที่ดิน

1.ต้องเก็บรักษาโฉนดไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย ทั้งนี้กรณีโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3ก เกิดสูญหายต้องรีบแจ้งความโดยด่วน และไปขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนให้ใหม่ในทันที

2.อย่าทำสัญญากู้ยืมเงินเองโดยรับมอบโฉนดไว้เป็นประกันเป็นอันขาด เพราะอาจเป็นโฉนดปลอมหรือโฉนดที่ถูกหลวกลวงมา หลักปฏิบัติที่ถูกต้องควรนำโฉนดไปขอตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินก่อน เมื่อแน่ใจแล้วให้ขอจดทะเบียนรับจำนอง หรือรับซื้อฝากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

3.อย่าหลงเชื่อมอบโฉนดให้ผู้อื่น ถ้าจำเป็นจริงๆควรมอบให้เฉพาะกับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น

4.อย่าเซ็นชื่อลงในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่กรอกข้อความเป็นอันขาด ทั้งนี้บุคคลผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ และการมอบอำนาจทุกครั้งต้องระบุให้ชัดเจน

5.ก่อนซื้อ รับจำนอง หรือรับซื้อฝากที่ดิน ควรไปตรวจสอบที่ดินด้วยตัวเองให้แน่นอนก่อนว่าที่ดินอยู่ที่ไหน สภาพเป็นอย่างไร ราคาพอสมควรหรือไม่ นอกจากนั้นควรไปขอตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานที่ดินด้วย

6.การซื้อที่ดินทุกครั้ง เมื่อได้ชำระเงินแล้วต้องโอนลงชื่อผู้ซื้อทันที หรืออย่าไปหลงเชื่อผู้ขาย

7.กรณีเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเมื่อไม่ได้รับเงินค่าที่ดินทั้งหมด ห้ามโอนที่ดินให้ใครเป็นอันขาด เว้นแต่กรณีมีหลักประกันที่สมบูรณ์ก่อนการโอน

8.หมั่นตรวจสอบที่ดินของตนเองทั้งทางทะเบียนและสภาพของที่ดินอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คว่าที่ดินยังอยู่ปกติหรือมีใครมาบุกรุกหรือไม่

9.อย่าหลงเชื่อนายหน้ามากนัก เนื่องจากนายหน้าบางรายหวังผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ ทางที่ดีควรติดต่อเจ้าของที่ดินหรือผู้จะซื้อบ้าง

10.การซื้อที่ดินให้ซื้อจากผู้ที่ไว้วางใจได้เท่านั้น ถ้าเป็นผู้ประกอบการให้ซื้อกับผู้ได้รับอนุญาตจัดสรรแล้ว

11.ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกครั้ง จะต้องมาจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินจึงจะชอบด้วยกฎหมาย

12.อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาหรือนายหน้ามาชักจูง ควรตรวจที่ตั้งที่ดินด้วยตนเอง เช่น อยู่ใกล้หรือไกลถนน และสภาพที่ดินเป็นอย่างไรก่อนซื้อ

หากปฏิบัติตาม แนวทาง และวิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวง เกี่ยวกับที่ดิน ได้ครบทุกข้อ เชื่อว่าจะไม่ถูกกลโกงที่ดินและเมื่อมีความเสี่ยงน้อย โอกาสประสบความสำเร็จย่อมมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts