News Ticker

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ความหวังของคนมีรายได้ที่ต้องการมีบ้าน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

การซื้อบ้านหรือปลูกสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย หากเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือมีเงินเก็บออมไว้อย่างจำกัด คงเป็นเรื่องหนักใจเพราะการมีบ้านสักหลังคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ การยื่นเรื่องต่อสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคนมีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ความหวังของคนมีรายได้ที่ต้องการมีบ้าน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่สถาบันการเงินให้บริการกับลูกค้ารายย่อย โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว ตึกแถว คอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์

วงเงินสินเชื่อ

การพิจารณาวงเงินขอสินเชื่อบ้าน สถาบันการเงินมักให้วงเงินกู้ค่อนข้างจำกัด การพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมักพิจารณาต่ำกว่าราคาบ้านที่ต้องการซื้อ ด้วยเหตุผลการให้สินเชื่อในวงเงินกู้ที่สูงเกินไปอาจมีความเสี่ยงต่อสถาบันการเงินและตัวผู้กู้เองซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย สถาบันการเงินมักจะกำหนดวงเงินให้สินเชื่อต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันหรือราคาบ้านที่ต้องการซื้อ โดยเงินส่วนที่ขาดผู้ขอสินเชื่อต้องหามาสมทบเอง โดยส่วนใหญ่การพิจารณาวงเงินสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 70 – 95% ของมูลค่าหลักประกัน

การคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การคิดอัตราดอกเบี้ยกู้บ้านของสถาบันการเงินต่างๆ มักจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปโดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัว ซึ่งสถาบันการเงินสามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่มากหรือน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนี้ได้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ นโยบายสินเชื่อ และต้นทุนของสถาบันการต่างๆเหล่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอสินเชื่อ

การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ผู้ขอสินเชื่ออาจจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำนิติกรรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ดังนี้

1.ค่าจดจำนองหลักประกัน

2.ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

3.ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนด

4.อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้​

นอกจากมีค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ผู้ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังควรศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งสถาบันการเงินถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดอัตราความเสี่ยง เนื่องจากสินเชื่อประเภทนี้มักมีระยะเวลาการผ่อนชำระที่ค่อนยาวนานไม่ต่ำกว่า 10 ปี สำหรับเงื่อนไขในการทำประกันลูกหนี้มีสิทธิเลือกทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ สถาบันการเงินไม่สามารถบังคับให้ผู้ขอกู้ทำประกันกับบริษัทที่สถาบันกำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงได้

ดังนั้น ก่อนการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้ขอสินเชื่อควรศึกษาและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขต่างๆของแต่ละสถาบันอย่างเข้าใจ เพื่อจัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้เพียงพอในส่วนที่จะต้องเสียหรือนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts