News Ticker

สินเชื่อเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สินเชื่อเพื่อการลงทุน

การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ถือเป็นแนวทางปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการซื้อบ้าน ทั้งในแง่ของการลงทุนและเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้านของแต่ละสถาบันอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกสถาบันการเงิน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลในการขอสินเชื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเสียก่อนเพื่อประโยชน์ในการลงทุน

สินเชื่อเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการลงทุน เพราะการกู้เงินมาลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้วงเงินตามที่ต้องการและได้เงินในจังหวะที่เหมาะสม จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนอย่างรวบคอบล่วงหน้ารวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพเพื่อหาแนวทางให้สามารถกู้ยืมเงินได้ในวงเงินกู้ที่สูงขึ้น

ประเภทของสินเชื่อเพื่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อาจแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนในการขอสินเชื่อ ดังนี้

1.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Residential Loan) เป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภค ซึ่งสถาบันการเงินทั่วไปให้บริการสำหรับลูกค้ารายย่อยเพื่อการมีบ้านเป็นของตนเอง เช่น สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียม ข้อดีของสินเชื่อประเภทนี้ก็คือเป็นสินเชื่อที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเนื่องจากเป็นการปล่อยสินเชื่อสำหรับซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจึงต่ำและมีระยะการผ่อนยาวนานเป็นพิเศษ

สำหรับขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทำได้ง่ายไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยปกติการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน พิจารณาจากประวัติเครดิต อาชีพ และรายได้ของผู้กู้เป็นสำคัญ ข้อเสียของสินเชื่อประเภทนี้ก็คือ สถาบันการเงินมักให้วงเงินกู้ค่อนข้างจำกัดการพิจารณากำหนดวงเงินให้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการผ่อนชำระของผู้กู้เป็นหลัก

2.สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Commercial Loan) เป็นสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่สถาบันการเงินเปิดให้บริการสำหรับนักลงทุนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง เช่น ทำโครงการบ้านจัดสรร ปลูกสร้างบ้านขาย สร้างอพาร์ตเม้นต์ให้คนเช่า หรือก่อสร้างอาคารเพื่อให้ผู้อื่นเช่าพื้นที่ ลักษณะสำคัญของสินเชื่อประเภทนี้ก็คือ วงเงินขอสินเชื่อจะสูงมากกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก รวมถึงเงื่อนไขการชำระคืนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนหรือรายได้ของผู้กู้แต่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ซึ่งสถาบันการเงินถือว่ามีความเสี่ยงสูง เพราะการการได้รับชำระคืนมีส่วนเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของกิจการด้วย ดังนั้นสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงมีเขื่อนไขและข้อจำกัดที่ยุ่งยาก ทั้งเงื่อนไขในเรื่องดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติวงเงินด้วย

สินเชื่อเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 2 ประเภท มีข้อดีข้อด้อยและลักษณะเงื่อนไขที่แตกแตกกัน เมื่อทราบประเภทของสินเชื่อและเงื่อนไขต่างๆก็จะช่วยให้นักลงทุนเลือกศึกษารายละเอียดหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts