News Ticker

การเลือกสถาบันการเงิน ก่อนเตรียมพร้อมขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

ปัจจุบันการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากมีสถาบันการเงินแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน และบางสถาบันยังให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่โครงการจัดสรรต่างๆอีกด้วย ประเด็นสำคัญในการขอสินเชื่อบ้านจึงอยู่ที่การตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินของผู้กู้เป็นสำคัญ ซึ่งผู้กู้ควรมีหลักในการพิจารณาดังนี้

1. เปรียบเทียบข้อเสนอแนะและเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

การขอสินเชื่อบ้านเป็นการผ่อนชำระในระยะยาว ดังนั้น ผู้กู้จะต้องเปรียบเทียบข้อเสนอแนะและเงื่อนไขของสถาบันการเงินต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไขในการปล่อยกู้ที่แตกต่างกัน เช่นอายุของผู้กู้ที่มีผลต่อระยะเวลาการส่งชำระ และการอนุมัติวงเงินกู้ของสถาบันการเงินนั้นๆ  ดังนั้นผู้กู้จึงควรเลือกสถาบันการเงินที่ได้รับประโยชน์จากการยื่นกู้ และมีเงื่อนไขสอดคล้องกับความต้องการของผู้กู้มากที่สุด

2. พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย

ผู้กู้ควรพิจารณาดูว่าสถาบันการเงินต่างๆมีลักษณะการคิดอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบที่ต้องการหรือไม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้น ซึ่งผู้กู้จะต้องศึกษาลักษณะการคิดอัตราดอกเบี้ยแต่ละรูปแบบอย่างละเอียดเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของตนเองและทำให้ประหยัดเงินมากที่สุด

3. พิจารณาถึงความสะดวกสบาย

เงื่อนไขในการขอสินเชื่อของแต่ละธนาคารมีความแตกต่างกัน การเลือกสถาบันการเงินที่เราสามารถเดินทางติดต่อได้สะดวกสบายและเป็นสถาบันการเงินที่ผู้กู้ใช้บริการอยู่ก่อนแล้ว นอกจากจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วบางธนาคารยังต้องการ statement เพื่อประกอบการอนุมัติ หากเป็นธนาคารที่ผู้กู้ใช้บริการอยู่ก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

4. พิจารณาจากค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อของแต่ละธนาคารอาจมีความแตกต่างกัน ผู้กู้จึงควรเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารแต่ละธนาคารเรียกเก็บ เช่น ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ค่าใช้จ่ายในการจำนองก่อนกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เพื่อประกอบการตัดสินใจ

นอกจากหลักการเลือกสถาบันการเงิน ก่อนเตรียมพร้อมขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาแล้ว ยังมีข้อควรระวังที่ผู้กู้ ควรให้ความสำคัญคือความพร้อมของตัวผู้กู้เอง เช่น จำนวนรายได้ของผู้กู้ที่ธนาคารจะต้องนำมาคำนวณและนำมาเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขอกู้ยืม และพิจารณาว่าผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์ของธนาคารหรือไม่ ซึ่งธนาคารอาจใช้มูลค่าจากราคาประเมินไม่ใช่ราคาจริงในการอนุมัติเงินกู้ ทำให้วงเงินกู้ที่ได้รับอาจไม่เพียงพอกับราคาบ้านที่ซื้อขายจริง ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านผู้กู้จึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts