News Ticker

สูตรสำเร็จสู่ความร่ำรวย จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สูตรสำเร็จลงทุนอสังหา

อาชีพที่คนส่วนใหญ่มองและเข้าใจว่าสามารถสร้างความร่ำรวยแบบก้าวกระโดดให้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ก็คงหนีไม่พ้นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็คงเป็นการเข้าใจที่ไม่ผิด เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีหลากหลายรูปแบบและบางรูปแบบยังไม่ต้องใช้เงินลงทุน แต่สามารถสร้างผลกำไรให้กับนักธุรกิจได้อย่างน่าพอใจ

สูตรสำเร็จสู่ความร่ำรวย จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีทักษะและมีความรู้ความสามารถ โอกาสจะประสบความสำเร็จ มีความมั่นคงทางการเงินทำได้ไม่ยาก จากสูตรสำเร็จต่างๆต่อไปนี้

1. มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามาก ถึงแม้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้จากความผิดพลาด หากมีการศึกษารูปและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนจากนักลงทุนมืออาชีพ ศึกษาในหนังสือหรือตำรา จากผู้มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นอกจากช่วยให้มีความรู้มีทักษะเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ยังลดความเสี่ยงหรือความผิดพลาดในการลงทุนได้อีกด้วย

2. เรียนรู้จากการลงมือทำ

การมีทักษะความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่อาจทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ นอกจากการลงมือทำหรือเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเลือกดูอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดเสนอต่อรองราคา และนำไปสู่การซื้อขายในที่สุด

3. การทำงานเป็นทีม

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงคนเดียว การทำงานเป็นทีม คือสูตรสำเร็จที่จะทำไปสู่ความมั่นคง เพราะปัจจุบันการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นอกจากผู้ขายและผู้ซื้อแล้ว ยังมีตัวกลางคอยเชื่อมโยงความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย อาทิ

  • นายหน้าท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่ต้องการซื้อบอกความต้องการผ่านคนรู้จัก ขณะที่ผู้ขายบอกความประสงค์ที่จะขายไปยังคนรอบๆข้าง ดังนั้นคนที่คอยประสานการติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายก็คือนายหน้าท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์จากการซื้อขายในครั้งนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่กว้างขวางในแต่ละพื้นที่ เช่น หัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน หรือคนที่ทำอาชีพนายหน้าซื้อขายอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ
  • นายหน้าตัวแทน ได้แก่ ตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรง  นายหน้าประเภทนี้เป็นคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนหรือได้รับมอบหมายให้เป็นคนติดต่อกับฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขาย โดยได้รับส่วนแบ่งจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
  • นายหน้าโครงการ นายหน้าประเภทนี้ถือเป็นนายหน้าวิชาชีพ ซึ่งทำงานให้กับบริษัทหรือนิติบุคคล ส่วนใหญ่นายหน้าโครงการมักจะเป็นบริษัทซึ่งแยกตัวออกมาจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายกับโครงการต่างๆเพียงอย่างเดียว

สูตรสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 ข้อ คือสิ่งที่จะนำพานักลงทุนให้ประสบความสำเร็จสู่ความมั่งคั่งและมีฐานะที่มั่นคงได้ตามที่ต้องการ

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts