News Ticker

5 วิธีเก็งกำไร จากการซื้อขายบ้านและที่ดิน

เก็งกำไรที่ดิน

การเก็งกำไรและการลงทุนถือเป็นเรื่องคู่กันเสมอ ในมุมมองของคนทั่วไปมักมองว่าการเก็งกำไรเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ แต่สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นคนละกรณีกัน เนื่องจากการเก็งกำไรที่ดินสามารถทำได้อย่างเสรีและเปิดกว้างมาก ไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานใดมาคอยควบคุมเป็นการเฉพาะเจาะจง 5 วิธีเก็งกำไรจากการซื้อขายบ้านและที่ดิน ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้

1.กลยุทธ์ในการซื้อและถือเก็บไว้

เป็นกลยุทธ์เก็งกำไรที่ดินที่ได้รับความนิยมและใช้กันมานาน ปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากทำได้ง่ายและให้ประสิทธิผลค่อนข้างสูง หลักการก็คือเลือกซื้อที่ดินเก็บไว้และถือรอต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนสนใจซื้อในราคาที่สูงขึ้น ที่ดินที่เหมาะสำหรับการเก็งกำไรสำหรับกลยุทธ์นี้ได้แก่ที่ดินในบริเวณที่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรเป็นสำคัญ เพราะถือว่าเป็นทำเลที่ความเจริญมีโอกาสเข้าถึงได้ง่าย

2.กลยุทธ์แบ่งเพื่อทำกำไร

เป็นกลยุทธ์อีกลักษณะหนึ่งที่ได้รับความนิยม หลักการของกลยุทธ์นี้ก็คือซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหญ่ๆ แล้วนำมาแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆขายให้กับลูกค้าเพื่อทำกำไร ทั้งนี้ในช่วงการแบ่งที่ดินเพื่อขายออกอาจมีการพัฒนาที่ดินตามความจำเป็น เช่น การทำผังที่ดิน การถมปรับพื้นที่ การทำถนนให้รถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อช่วยให้ที่ดินขายได้ง่ายขึ้น

3.กลยุทธ์การนำอสังหาริมทรัพย์มาปรับปรุง ซ่อมแซม แล้วขายออกไป

กลยุทธ์นี้นิยมใช้กันมากับการขายบ้านมือสอง หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก่า หลักการก็คือจะทำการปรับปรุงเพื่อให้ขายได้ง่ายและได้ราคามากขึ้น เช่น ทำความสะอาด ทาสี และจัดหรือตกแต่งบ้านให้มีความน่าอยู่

4.กลยุทธ์การใช้ความไวหาประโยชน์

วิธีนี้นิยมใช้กันมากในกลุ่มนักเก็งกำไร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนกว้างขวางรู้ข่าวสารการตลาดเป็นอย่างดี หรือมีกลุ่มนายหน้าที่คอยส่งข้อมูลข่าวสารให้ตลอดเวลา เมื่อได้รับทราบข่าวกรองที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ก็จะรีบซื้อที่ดินที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อนำมาขายต่ออีกทอดหนึ่ง

5.กลยุทธ์ซื้อถูกขายแพง

วิธีนี้จัดเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลวิธีหนึ่งของการเก็งกำไร โดยการกว้านซื้อที่ดินรอบๆแปลงที่กำลังมีคนสนใจอย่างเงียบๆ จนกระทั้งสามารถซื้อที่ดินบริเวณรอบๆที่ดินแปลงนั้นได้ทั้งหมด จากนั้นจึงค่อยๆหาวิธีติดต่อซื้อที่ดินแปลงที่กำลังมีคนสนใจ หรืออาจติดต่อเสนอขายที่ดินที่ซื้อไว้ให้กับผู้ที่มาซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเปรียบเหมือนไข่แดงที่อยู่ตรงกลาง อาจขยายหรือทำให้เจริญได้ยากหากไม่ซื้อที่ดินบริเวณรอบๆที่ปิดล้อมอยู่

สำหรับ 5 วิธีเก็งกำไรจากการซื้อขายบ้านและที่ดิน เป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรที่ดินแต่ละรูปแบบอย่างระมัดระวัง และถูกต้องเหมาะสมกับวาระโอกาสของการลงทุนที่ดินในแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือได้กำไรจากการลงทุนตามมูลค่าที่ต้อการ

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts