News Ticker

เรื่องน่ารู้ ภาวะเงินเฟ้อ กับการลงทุนในบ้านและที่ดิน

เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อหรือภาวะเงินเฟ้อ มีผลกระทบกับการลงทุนของนักธุรกิจเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีปัจจัยหรือตัวแปรทางเศรษฐกิจที่จัดว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาภาวะเงินเฟ้อคืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เรามาหาคำตอบในเรื่องนี้กัน

เงินเฟ้อ หมายถึงอะไร

คำว่า “เงินเฟ้อ” ก็คือ สถานการณ์ที่ระดับราคาสินค้าและบริการ โดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้ค่าของเงินที่เราถืออยู่ลดลง เครื่องมือที่นำมาใช้วัดระดับเงินเฟ้อ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค โดยวัดในรูปของร้อยละของอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลานั้น เทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้ออาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  • เงินเฟ้ออย่างอ่อน
  • เงินเฟ้อปานกลาง
  • เงินเฟ้อขั้นสูง

ปัญหาเงินเฟ้อมีผลกระทบอย่างไรต่อการลงทุน

ดอกเบี้ยเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวพันโดยตรงกับเงินเฟ้อหรือในภาวะที่เงินมีค่าน้อยลง โดยทั่วไปแล้วเมื่อคิดที่จะลงทุนในบ้าน คนทั่วไปมักนึกถึงเรื่องของดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ สำหรับสาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาบ้านมีทิศทางเพิ่มมากขึ้นเสมอเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการลงทุน ดังนี้

1. เงินเฟ้อสูงต้นทุนการก่อสร้างก็จะสูงตามไปด้วย ทั้งนี้เงินเฟ้อไม่เพียงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเท่านั้น ยังมีผลทำให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น ทำให้การปลูกสร้างหรือพัฒนาบ้านอยู่อาศัยหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่ามีน้อยลง ดังนั้นจะส่งผลดีกับบ้านและที่ดินที่ถือครองอยู่แล้วโดยปริยาย เพราะราคาจะขยับตัวสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ

2. เงินเฟ้อยิ่งสูง จะผลักดันให้นักลงทุนเคลื่อนย้ายการลงทุนมายังสินทรัพย์ลงทุนประเภทบ้านและที่ดินมากขึ้น เพราะเงินเฟ้อจะมีกระทบต่อการลงทุนในหุ้นและพันธบัตร รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ และสินทรัพย์ที่นิยมเปลี่ยนมาลงทุนกันมาก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า เพราะสามารถป้องกันมูลค่าของตัวเองไม่ให้ลดลงจากภาวะเงินเฟ้อได้ดีที่สุด

3. เงินเฟ้อยิ่งสูง ค่าเช่ายิ่งสูง ผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบ้านประเภทลงทุนระยะยาวมักได้รับผลประโยชน์ในช่วงเงินเฟ้อ เพราะสามารถเก็บค่าเช่าได้สูงขึ้น

โดยสรุป จะเห็นว่าเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นหรือลดลงได้ เงินเฟ้อที่สูงขึ้นแม้จะมีผลทำให้ดอกเบี้ยสูงขึ้น และกดดันให้กำลังซื้อบ้านลดลงแต่ในอีกด้านหนึ่งเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็มีผลทำให้ราคาสินค้าทุกประเภทรวมทั้งบ้านและราคาค่าเช่าสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts