News Ticker

5 ขั้นตอน เตรียมพร้อมก่อนขอสินเชื่อบ้าน

ขั้นตอนขอสินเชื่อบ้าน

โดยทั่วไปผู้ซื้อบ้านหากมีเงินเก็บไม่เพียงพอที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสด ผู้ซื้อส่วนใหญ่จึงเลือกจ่ายเพียง เงินดาวน์ตามเงื่อนไขของโครงการ เช่น กำหนดให้ชำระเงินดาวน์ 20-30 % ของราคาบ้าน หรือกำหนดให้ผ่อนชำระเงินดาวน์เป็นรายงวด ตั้งแต่เริ่มโครงการจนครบเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ส่วนจำนวนเงินที่เหลือผู้กู้ต้องขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งก่อนทำเรื่องขอสินเชื่อบ้านผู้กู้ควรศึกษาทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวผู้กู้ ดังนี้

ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนขอสินเชื่อบ้าน

1.พิจารณาวงเงินกู้ที่ต้องการ ผู้ซื้อต้องพิจารณาและวางแผนให้รอบคอบเพื่อกำหนดวงเงินกู้ที่ต้องการ ซึ่งสถาบันการเงินอาจอนุมัติวงเงินให้เท่ากับจำนวนเงินที่จะต้องชำระค่าบ้าน หรือพิจารณาอนุมัติให้มากกว่า ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถในการผ่อนชำระของผู้ซื้อและอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องเสียให้กับสถาบันการเงินนั้นๆ

2.พิจารณาเลือกสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการเงินและธนาคารต่างๆมากมายให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน สิ่งที่ผู้ซื้อจะต้องนำมาพิจารณาก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่อาจมีข้อแตกต่างซึ่งทำให้เราได้รับผลประโยชน์ รวมถึงเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ ความสะดวกสบายที่จะได้รับจากสถาบันการเงินต่างๆ

3.การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยมีหลายรูปแบบ ผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ระเอียด เช่น ดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว ดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้น ดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได และควรทราบว่าดอกเบี้ยแต่ละประเภทมีข้อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราให้มากที่สุด

4.ศึกษาเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ เมื่อเราตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินที่ต้องการแล้ว ก็จะต้องศึกษาเงื่อนไขต่างๆของสถาบันการเงินนั้น เช่น ราคาประเมินของสถาบันการเงินและการให้กู้เช่น ให้กู้ 80 -90 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินหรือให้ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มจำนวน รวมถึงเงื่อนไขพิเศษที่ให้บริการ เช่น สวัสดิการของพนักงานบริษัท อายุของผู้กู้ ประวัติการผ่อนชำระสินเชื่ออื่นๆซึ่งมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของผู้ซื้อ รวมถึงบัญชีฝากถอน หรือ statement ของผู้ซื้อที่มีความสำคัญต่อการอนุมัติสินเชื่อด้วยเช่นกัน

5.การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ซื้อจะต้องจัดเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบคำขอกู้ ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน หรือซื้ออาคารชุดสถาบันการเงินต่างๆมักจะกำหนดให้ผู้ขอกู้นำหลักฐานต่างๆ เช่น หลักฐานประจำตัว หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ของผู้กู้ หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย statement  และหลักฐานอื่นๆที่สถาบันการเงินกำหนดไว้

5 ขั้นตอน เตรียมพร้อมก่อนขอสินเชื่อบ้าน เป็นขั้นตอนหลักๆที่ผู้ซื้อจะต้องทำการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นกู้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้ซื้อจะต้องทำการศึกษาในรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts