News Ticker

เริ่มต้นขายที่ดินด้วยตนเอง ไม่ยากอย่างที่คิด

เริ่มต้นขายที่ดิน

เริ่มต้นขายที่ดินด้วยตนเองสักที่ ฟังดูแล้วอาจเป็นยาขมของใครหลายๆคน  เพราะการจะหาใครสักคนมาจ่ายเงินเป็นก้อนเพื่อซื้อที่ดินของเรา ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไหนจะการตั้งราคา สัญญาซื้อขาย และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย แต่เชื่อเถอะถ้าได้ลองขายที่ดินด้วยตนเองสักครั้ง การขายครั้งต่อๆ ไปจะง่ายขึ้นเยอะ ขอแค่ “เริ่มต้น” เท่านั้นเอง

เริ่มต้น : ศึกษาการขายที่ดินด้วยตนเอง

“รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม” เป็นสำนวนสุภาษิตที่ใช้ได้ดีกับทุกยุคทุกสมัย เพราะความรู้นั้นไม่มีน้ำหนัก การรู้เยอะไม่ได้ทำให้เราลำบาก แต่การรู้ไว้เยอะๆ ต่างหาก ที่อาจช่วยเราได้ในหลายๆ สถานการณ์ ยิ่งการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน การกำหนดหัวข้อว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรในหัวข้อใดบ้างนั้นเป็นการเรียนรู้แบบฉาบฉวย เพราะในสถานการณ์จริงที่ไม่เคยเกิดขึ้น เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการขาย กฎหมาย หรือข้อความความรู้เรื่องที่ดิน ล้วนเป็นสิ่งที่เราศึกษาได้อย่างเรื่อยๆ จำไว้ว่ายิ่งรู้มากยิ่งดี

นอกจากการศึกษาหาความรู้จะทำให้เราพอมีความรู้พื้นฐานมากพอที่จะดีไซน์หรือเริ่มต้นการขายด้วยตนเองได้แล้ว การหาข้อมูลไว้ทั้งทางหนังสือ เว็บไซต์ ทีวี ผู้คน และโลกออนไลน์ ยังเปิดเรื่องราวของ “ช่องทาง” ที่เราจะสามารถหาคำตอบจากปัญหา หรือข้อสงสัยที่จะเกิดขึ้น ทั้งในจุดเริ่มต้นของการขายที่ดินด้วยตนเองจนถึงตลอดระยะเวลาของกระบวนการขาย

เริ่มต้น : ศึกษาช่องทางการขายที่ดินด้วยตนเอง

การขายที่ดินด้วยตนเองนั้น ไม่ใช่การส่งต่อ บอกกล่าว หรือติดประกาศด้วยตนเองเท่านั้น แต่หมายถึงกลวิธีการขายในรูปแบบต่างๆ ที่เราเรียนรู้ และลงมือด้วยตนเอง ในกระบวนการขาย การต่อรองต่างๆ ฉะนั้นช่องทางของการขายด้วยตนเองจึงหลากหลายและกว้างขวาง และควรที่จะเรียนรู้ช่องทางต่างๆ เพื่อใช้งานได้ตามความสามารถและเต็มประสิทธิภาพ

โดยการเรียนรู้นี้ หากเป็นการเรียนรู้ในขั้นเริ่มต้นของการขายที่ดินด้วยตนเองแล้ว การศึกษาช่องทางไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาว่ามีอะไร แต่ต้องศึกษาให้ระลึกถึงแต่ละช่องทางการขายว่ามีคุณสมบัติอย่างไร ทั้งข้อดีและข้อด้อย อาทิ การขายด้วยตนเอง ทั้งการติดประกาศและการบอกปากเปล่า ซึ่งมีข้อดีคือการขายได้ในราคาเต็มไม่โดนหักค่านายหน้า ข้อเสียคือ โอกาสในการรับรู้และการขายได้ต่ำกว่าการประกาศไปในที่สาธารณะ

การศึกษาช่องทางการขายในยุคปัจจุบันนี้ ควรศึกษาช่องทางออนไลน์หรือสื่อโซเชียลอย่างเข้มข้น เนื่องจากเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเว็บไซต์ฝากขายที่ดินซึ่งมีจำนวนมากในปัจจุบัน การศึกษานี้ต้องเข้าถึงเงื่อนไขทุกข้อของการใช้บริการ ตั้งแต่การสมัครเป็นสมาชิก เงื่อนไขการฝากขาย เงื่อนไขการให้บริการ ไปจนถึงความน่าเชื่อถือ และสถิติการเข้าถึงของเว็บไซต์ รวมถึงลักษณะของที่ดินที่ฝากขาย เพื่อเป็นแนวทางชี้นำการจัดเตรียมเอกสารก่อนการเริ่มต้นการขาย และที่สำคัญคือ การศึกษานี้จะเป็นคำตอบให้ผู้เริ่มต้นได้คำตอบว่าควรขายที่ดินด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ไหน

เริ่มต้น : ศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของการขาย

โอกาสและความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มาคู่กันในแทบทุกเรื่อง แต่แตกต่างกันตามปัจจัยซึ่งเป็นเหตุนำมาของโอกาสและความเสี่ยงนั้น โดยในกรณีการศึกษาเรื่องโอกาสและความเสี่ยงใน “การขายที่ดิน” มีทั้งในเรื่องของรูปแบบการขายที่แตกต่างกันตามการขายให้ผู้ซื้อแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กร หรือบุคคล เรื่องของเวลาที่ควรชะลอการขายปีนี้ หรือควรรีบเร่งขาย เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และการประเมินว่าจะเปลี่ยนแปลงของภาคสังคม และเรื่องของความรวดเร็วในการขายได้ การทำเอกสารอย่างง่ายๆ ที่อาจมาพร้อมกับการหลอกลวง

โอกาส และ ความเสี่ยง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากทั้งสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ เช่น การซื้อที่ดินมา และรอเวลาที่ดีเพื่อจะขาย บางครั้งราคาที่ดินอาจขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือลดฮวบ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถควบคุมได้บางครั้งมาจากความสามารถส่วนตัว หรือความพยายาม เช่น การรู้จักคนจำนวนมาก หรือรู้จักช่องทางการขายจำนวนมาก ก็จะเพิ่มโอกาสในการขายที่ดินด้วยตนเอง ขณะเดียวกันถ้าขาดความระมัดระวังในการซื้อขายที่ดิน ก็จะเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน

เริ่มต้น : ขาย

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่คิด รู้สึก และ “ตั้งใจ” ว่าจะเริ่มต้นการขายที่ดินด้วยตนเอง คงหนีไม่พ้นการ “ขาย” ไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายประกาศ การบอกต่อแบบปากต่อปาก หรือการใช้ช่องทางต่างๆ  หลังจากศึกษาข้อมูล และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จนมีความพร้อมและความมั่นใจที่จะขาย แล้วก็จงเริ่มต้นขายที่ดินด้วยตนเองซะ โดยความพร้อมที่จะเริ่มต้นนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรู้และเชี่ยวชาญไปหมดทุกอย่าง เพราะหลายๆ ความรู้ และความสามารถเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและสะสมผ่านกาลเวลา ดังนั้นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้เริ่มต้นลงทุน ควรจดจำไม่แพ้วิธีเตรียมความรู้ก่อนการขายคือการ “เตรียมใจ”

การเตรียมใจในที่นี้ หมายถึง อย่าถอดใจกับการขายง่ายๆ และอย่ารู้สึกแย่กับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับการขาย เพราะในขั้นตอนการขายที่ดินด้วยตนเอง มีหลายๆ เหตุการณ์ที่เราอาจต้องพบเจอ โดยที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอ เช่น ผู้สนใจที่มาถามเฉยๆ แล้วจากไป การคอมเพลน หรือตำหนิทั้งมีเหตุผล และทั้งตามอารมณ์ การต่อรองการซื้อขายจนถึงขั้นเกือบสุดท้ายแต่กลับยกเลิก ทั้งหมดทั้งมวลนั้นดูเป็นเรื่องที่คงไม่ชินง่ายๆ ถ้าเกิดขึ้นกับการเริ่มต้นขายที่ดินด้วยตนเอง แต่ถ้าคุณเป็นมืออาชีพทางการขายคุณจะรู้ว่าทุกเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดา เช่นเดียวกับการที่เริ่มต้นขายที่ดินด้วยตนเองในวันนี้ อนาคตเราก็เป็นนักขายที่ดินมืออาชีพได้ไม่ยาก

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts