News Ticker

วิธีเลือกซื้อบ้านมือสอง เพื่อการลงทุน

ซื้อบ้านมือสอง

ปัจจุบันการซื้อบ้านมือสองหรือบ้านเก่าเป็นสินทรัพย์ลงทุน ที่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังให้ความสนใจ เพราะเป็นช่วงที่มีบ้านมือสองเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ในแง่ของการลงทุนการซื้อบ้านมือสองให้ประสบผลสำเร็จคือได้ของดีราคาถูก ผู้ซื้อหรือนักลงทุนจะต้องใช้ทักษะและความรอบคอบในการเลือกซื้อเป็นอย่างยิ่ง

แหล่งขายบ้านมือสอง

1.ซื้อบ้านมือสองที่ผ่านการเสนอขายของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ

ข้อดีสำหรับการเลือกซื้อบ้านผ่านสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้ ผู้ซื้อมักจะได้รับเงื่อนไขที่ดีทั้งเรื่องของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อเพื่อการตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน ข้อด้อยในการเลือกซื้อบ้านมือสองด้วยวิธีนี้ก็ไม่แตกต่างจากการซื้อบ้านมือสองทั่วไป คือสภาพบ้านอาจทรุดโทรม

2.ซื้อบ้านมือสองที่มีการโฆษณาขายตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ข้อดีในการเลือกซื้อบ้านที่ได้รับข้อมูลจากสื่อ ทำให้ได้พบกับเจ้าของบ้านและเจรจาต่อรองราคากันโดยตรง ทำให้การซื้อขายทำได้รวดเร็ว ข้อด้อยในการเลือกซื้อบ้านในกรณีนี้ผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจจะต้องติดต่อทำธุรกรรมต่างๆด้วยตนเอง

3.ซื้อบ้านมือสองที่ขายผ่านตัวแทนนายหน้า

ข้อดีจากการซื้อบ้านมือสองผ่านนายหน้าผู้ขายจะอำนวยความสะดวกในการจัดการต่างๆให้แก่ผู้ซื้อ และอาจมีการซ่อมแซมบ้านเก่าให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะมีต้นสูงขึ้นเล็กน้อย

มูลเหตุจูงใจที่ทำให้คนสนใจบ้านมือสอง

ก่อนเลือกซื้อบ้านมือสองเพื่อการลงทุน นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรรู้และเข้าใจมูลเหตุที่ทำให้คนสนใจซื้อบ้านมือสองเสียก่อน เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ในการเลือกซื้อบ้านมือสองให้สอดคล้องกับมูลเหตุนั้นๆ ในทางวิชาการพบว่ามูลเหตุจูงใจทำให้คนหันมาสนใจบ้านมือสอง มีเหตุผลหลักๆ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่

1.เหตุผลจากทำเลที่ตั้ง

เพราะบ้านเก่าโดยทั่วไปมีทำเลดีกว่าบ้านใหม่ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่กลายเป็นชุมชนที่มีความเจริญแล้ว มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงเรียน ร้านค้า ตลาด หรือศูนย์การค้า ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มักหาไม่ได้จากบ้านในโครงการจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่ๆ

2.ผู้ซื้อสามารถเห็นสภาพแวดล้อมและเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน

การมีเพื่อนบ้านที่ดีมีผลต่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยอย่างยิ่ง

3.การซื้อบ้านเก่าสามารถต่อรองราคาได้

ผู้ที่มีศิลปะในการต่อรองจะสามารถซื้อบ้านมือสองในราคาที่ถูกได้

สรุป วิธีเลือกซื้อบ้านมือสองเพื่อการลงทุน มีสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่ 2 องค์ประกอบ คือ แหล่งขายบ้านมือสองและมูลเหตุจูงใจที่ทำให้คนหันมาสนใจบ้านมือสอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจและเลือกซื้อบ้านให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมูลเหตุจูงใจของผู้ซื้อนั้นเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts