News Ticker

6 วิธีป้องกันการเสียสิทธิในที่ดิน

เสียสิทธิในที่ดิน

การถือครองที่ดินไว้โดยไม่ทำประโยชน์หรือรอให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น ส่วนใหญ่แล้วที่ดินเหล่านี้ มักถือครองในลักษณะปล่อยว่างทิ้งร้าง โดยขาดการเอาใจใส่ดูแลเพราะคิดว่าที่ดินไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ เมื่อมีชื่อในเอกสารสิทธิก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องห่วงว่าจะมีใครมาแย่งชิงเอาไป ในแง่ของกรลงทุนถือเป็นความคิดที่ผิดพลาดมาก เพราะเท่ากับเป็นการละเลยโอกาสในการหาผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในช่วงการลงทุนไปอย่างน่าเสียดาย และยังอาจทำให้เสียสิทธิในที่ดินจากการถูกครอบครองปกปักษ์ได้

6 วิธีป้องกันการเสียสิทธิในที่ดิน

การละเลยไม่ดูแลหรือทำประโยชน์ในที่ดินที่ถือครองอยู่ อาจเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อการลงทุนในการซื้อขายที่ดิน นอกจากนั้นในการลงทุนซื้อที่ดิน หากมีเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น อาจถูกแย่งชิงสิทธิความเป็นเจ้าของได้เสมอ เช่น

1.ซื้อที่ดินจากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือบุคคลที่ไม่มีอำนาจขาย แม้ผู้ซื้อจะสุจริตเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ กรณีนี้ครอบคลุมถึงการซื้อที่ดินธรณีสงฆ์ ซื้อที่ดินที่เป็นภูเขา แม่น้ำ หรือที่ดินที่เป็นสมบัติสาธารณะด้วย

2.ซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ดินที่ไม่ใช่เป็นโฉนดที่ดินและตราจอง เช่น ที่ดินที่มี น.ส.3 ใบจอง (น.ส.2) หรือแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) แต่ถูกคนอื่นมาครอบครองโดยเจตนาต้องการเป็นเจ้าของเป็นเวลา 1 ปี โดยเจ้าของไม่ได้ขัดขวาง เจ้าของก็จะสูญเสียสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้น

3.ซื้อที่ดินที่มีโฉนดแต่ถูกคนอื่นเข้าไปครอบครองอย่างเปิดเผย มีเจตนาเป็นเจ้าของ โดยที่เจ้าของที่ดินไม่ได้คัดค้านนานเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน

4.ซื้อที่ดินที่มีโฉนดแต่ถูกปล่อยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์นานต่อเนื่องกันเกิน 10 ปี ติดต่อกัน หรือที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 5 ปีติดต่อกัน ที่ดินดังกล่าวจะต้องเป็นของรัฐตามกฎหมาย

5.ที่ดินอาจถูกยึดได้หากมีการนำที่ดินไปจดทะเบียนจำนอง เพื่อค้ำประกันหนี้ เช่น หนี้เงินกู้แล้วไม่ชำระหนี้และถูกฟ้องร้องบังคับจำนองและแพ้คดี เจ้าหนี้มีสิทธิยึดที่ดินนำไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้

6.ที่ดินอาจถูกอายัดตามคำสั่งศาลเมื่อมีคดีความเกิดขึ้น ซึ่งผู้ถูกอายัดที่ดินสามารถปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตนได้ โดยยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาล ศาลจะนัดไต่สวนให้ได้ข้อเท็จจริงต่อไป

เหตุการณ์ในลักษณะนี้พบได้บ่อย เพราะคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ดังนั้น 6 วิธีป้องกันการเสียสิทธิในที่ดิน จึงเป็นเรื่องที่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรศึกษาเรียนรู้อย่างเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อการลงทุน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts