News Ticker

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – ทางเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุน

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์

บ้านและที่ดิน คือทรัพย์สินที่ทุกคนและทุกครอบครัวมุ่งหวังที่จะมีไว้ครอบครอง และความต้องการก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ หากมีคำถามว่า เพราะเหตุจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและน่าลงทุน เรามีคำตอบมาให้

1. เรื่องของกำไรหรือผลตอบแทน

การซื้อขายบ้านและที่ดิน เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เพราะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงมากถึง 100 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ซึ่งยากมากที่จะหาการลงทุนอื่นมาเทียบได้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พบเห็น มักเป็นไปในรูปของการเก็งกำไรมากกว่าการลงทุน เช่น การซื้อมาขายไป หรือซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรโดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะทำในรูปของการเก็งกำไรหรือการลงทุน ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากที่สุด

2. มีความเสี่ยงต่ำ

การลงทุนบ้านและที่ดิน นอกจากให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นแล้ว ยังมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากบ้านเป็นทรัพย์สินจำเป็นที่มีจำกัด แต่เป็นที่ต้องการสูง บ้านและที่ดินยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และนำมาหาผลตอบแทนได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปของมูลค่าเพิ่ม การซื้อมาขายไป หรือค่าเช่า เมื่อเปรียบกับการลงทุนอื่นถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมาก

3. มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งสามารถกู้ยืมเงินมาลงทุนได้ในสัดส่วนที่สูงมาก และยังกู้ได้ในระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นพิเศษ นอกจากมีแหล่งเงินทุนแล้ว ยังเป็นธุรกิจที่มีมาตรการเกื้อหนุนจากภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย

4. คู่แข่งมีน้อย

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังจำกัดอยู่ในวงแคบ และยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร ซึ่งมีผลมาจากการขาดนักลงทุน ที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง จึงทำให้มีคู่แข่งน้อย

5. โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจสูง

บ้านคือที่พักอาศัย และเป็นสถานที่แรกที่คนเราจะนึกถึงเมื่อรู้สึกอ่อนล้า หรือต้องการพักผ่อน ดังนั้นทุกคนจึงมุ่งหวังที่จะได้เป็นเจ้าของและได้ครอบครอง บ้านและที่ดินจึงเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะต่อการลงทุน เนื่องจากความต้องการมีสูง นักธุรกิจมีไม่มากให้ผลตอบแทนดีและมีความเสี่ยงต่ำ โอกาสประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจึงมีมาก

บ้านและที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่จำกัด ไม่สามารถหามาทดแทนกันได้ โดยเฉพาะในทำเลที่ดีๆ ถึงแม้ราคาบ้านและที่ดินจะสูงมากขึ้น แต่การซื้อขายก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งผิดกับการลงทุนแบบอื่นๆ ด้วยเหตุผลนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุน ในยุคนี้

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts